Giftcode là một loại mã hoặc mã nhận dạng độc đáo do nhà cái cung cấp cho người chơi. Được xem như một món quà đặc biệt, giftcode có thể […]